Podnikejte v tuzemsku i zahraničí americkou firmou

Pořiďte si vlastní americkou firmu. A začněte s ní podnikat v Česku a i v zahraničí. Založit vlastní americkou firmu a rozvíjet její aktivity jak v České republice, tak i v zahraničí může být vzrušujícím a perspektivním podnikatelským krokem.

Americké společnosti často nabízejí široké možnosti růstu a expanze.

6 důvodu, proč začít v Česku podnikat se svojí americkou firmou

1

Pro svět srozumitelnější

Označení firmy „s.r.o.“ je ve světě prakticky neznámé. Americká LLC má mezinárodní renomé.Označení „s.r.o.“ je především používané v České republice a několika dalších středoevropských zemích. Jeho význam a právní struktura ale není obecně známá ve světě. Naopak označení LLC (Limited Liability Company) je široce rozšířené v mnoha zemích a lidé mají povědomí o tom, co tento pojem znamená. To jim dává jasnou představu, jaká je právní a finanční struktura takové firmy.

Mnoho společností ve světě má již zkušenosti se spoluprací s americkými firmami LLC. To vytváří důvěru a zájem o další obchodní příležitosti. Také americká legislativa je považována za příznivou pro podnikání.
2

Lepší soudní systém

Americké soudnictví je rychlejší, kvalitnější a efektivnější.

Konkrétně ve státě Delaware se nachází soudní instituce Court of Chancery. Tento soud je pověstný svým respektovaným, rychlým a efektivním přístupem k řešení složitých právních sporů týkajících se obchodního i civilního práva. Jeho rozhodnutí jsou hodnocena jako velmi významná v obchodním světě. Společnosti ho považují za významný soud v USA pro řešení obchodních sporů.

Protože vaše americká společnost je podřízena americkým soudům, je pravděpodobné, že váš obchodní partner v případě sporu důkladně předem zváží, zda s vámi vstoupí do soudního řízení.
3

Stabilní daňový systém

Můžete využít výhod více daňových režimů, a to v USA i Česku.

Máte možnost rozhodnout se, zda podnikat jen americkou firmou anebo si k ní zřídit odštěpný závod v ČR.
Pokud se rozhodnete pro zřízení odštěpného závodu v ČR, budete podléhat daňovému režimu založenému na zisku, který Vaše americká společnost generuje v tomto odštěpném závodě. Tímto krokem také získáte možnost registrovat odštěpný závod jako plátce daně z přidané hodnoty.

Americké společnosti se netýká dvojí zdanění. Díky Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a USA zdejší zisky Vaší společnosti budou osvobozeny od této daňové zátěže.
4

Ochrana osobního majetku

Jako majitel a ředitel americké firmy máte jiné postavení, než jednatel české s.r.o., který ručí celým svým osobním majetkem.

Příklad 1: Jste majitelem americké stavební společnosti, která staví nový obchodní dům. Během stavebních prací dojde ke zhroucení části stavby, což způsobí vážné zranění jednoho ze zaměstnanců. Zaměstnanec podá žalobu na náhradu škody. Váš osobní majetek, jako například rodinný dům a automobil, není ohrožen touto žalobou.

Příklad 2: Jste majitelem americké reklamní agentury. Při jednom z projektů dojde k vážné chybě, která způsobí finanční ztrátu klienta. Tento klient se rozhodne podat žalobu na agenturu na náhradu škody. Majitel agentury nenese osobní odpovědnost za tuto škodu a jeho osobní majetek je ochráněn.

Majitel americké společnosti LLC je v pozici s plným omezeným ručením. Což znamená, že má omezenou odpovědnost za závazky společnosti. Jeho osobní majetek není zahrnut do finančních povinností a nelze ho použít k uspokojení závazků společnosti.
5

Ochrana před státem

V průběhu podnikání se nevyhnutelně setkáte s interakcemi se státními orgány. Jako zahraniční subjekt však budete moci využít ochranné právní prostředky.

Přestože vlastník americké firmy je český občan, české úřady stále považují vaši firmu za americkou právnickou osobu.
Jako zahraniční společnost působící v České republice budete mít plné právo využívat ochranu předepsanou Zákonem o ochraně investic zahraničních firem.

Jedním z příkladů je ochrana majetku. Pokud například vaše americká firma investuje do nemovitostí v ČR, má právo na mezinárodními smlouvami garantovanou ochranu. Stát si tak nemůže si nárokovat majetek americké firmy.
6

Důvěryhodnost

Americká společnost působící v Česku má větší prestiž a uznání. I pro velké nadnárodní korporace tak budete mnohem váženějším partnerem.

Americké společnosti jsou vnímány jako poskytovatelé vysoce kvalitních služeb a výrobků, což jim přináší důvěru ze strany zákazníků a přispívá ke skvělé pověsti. Mít americkou firmu vám může pomoci vytvořit dlouhodobé partnerské vztahy s významnými nejen českými společnostmi, ale i s akademickými institucemi, například univerzitami. Díky tomu můžete mít větší šanci na získání zakázek a kontraktů.

Mnoho společností ve světě má již zkušenosti se spoluprací s americkými firmami LLC. To vytváří důvěru a zájem o další obchodní příležitosti.

Nejčastější dotazy

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď?

Napište nám

Proč mít firmu americkou firmu v USA?

Existuje mnoho přínosů a výhod, které jsou spojeny se založením firmy v USA.Proces založení společnosti dokážeme zabezpečit rychle, což znamená, že můžete mít svou firmu fungující velmi brzy.

Významná je také snadná správa společnosti a osvobození od povinnosti vést účetnictví. Rovněž americký daňový systém a dobře fungující právní systém vám mohou ulehčit podnikání a umožní vám maximalizovat zisky a minimalizovat daňové povinnosti. Podstatnou výhodou je následně získání větší důvěryhodnosti u zahraničních obchodních partnerů. ‍

Button Text

Potřebuji mít odštěpný závod v ČR?

Americká firma může na území ČR podnikat prostřednictvím svého odštěpného závodu, který v ČR založí a registruje v obchodním rejstříku.
Založení odštěpného závodu umožní americké firmě zefektivnění podnikání na místním trhu.
V odštěpném závodě může americká firma například přijímat a zaměstnávat pracovníky.
Odštěpný závod není však samostatnou právnickou osobou, ale funguje jako pobočka zahraniční firmy, která ho založila.
Obchodní transakce mezi odštěpným závodem a zahraničním zřizovatelem probíhají uvnitř této entity a nemusí mezi sebou uzavírat smlouvy.

Button Text

Kde bude mít sídlo americká firma v USA?

Sídlo vaší americké firmy bude ve státě Delaware, a to na této adrese: Delaware, County of Sussex, 16192 Coastal Highway, Spojené státy americké.

Button Text

Kde bude mít sídlo odštěpný závod v ČR?

Adresu sídla pro odštěpný závod v České republice vám zajistíme u naší společnosti, a to na prestižní adrese v budově IBC na ulici Příkop 6 v Brně nebo na ulici Jeremiášova v Praze.

Button Text

Jak je to s daněmi v rámci USA a ČR?

Daňový systém v rámci USA a České republiky se liší, zejména v dani z příjmu právnických osob a DPH.

V USA existuje federální daň z příjmu právnických osob, která se týká zisku firem na federální úrovni. Pokud tedy podnikáte a máte zisk v USA, musíte zaplatit federální daň. Pokud ne, nemusíte se vůbec přihlašovat k této dani.
Dále existuje také místní - státní daň z příjmu právnických osob, kterou si stanovuje každý stát sám. V případě státu Delaware je tato daň nulová.
V České republice platí daň z příjmu právnických osob s aktuální sazbou stanovenou od 01.01.2024 ve výši 21 % z čistého zisku firmy.

V USA se nepoužívá systém DPH, ale místo něj je zavedena prodejní (spotřební) daň na státní úrovni. Každý stát má vlastní sazby prodejní daně. Ve státě Delaware je také tato daň nulová.
V České republice je DPH běžným druhem daně, která se vztahuje na všechno zboží a služby, pokud nejsou osvobozeny. Sazby DPH jsou od 01.01.2024 dvě, a to ve výši 21 % (standardní sazba) nebo 12 % (snížená sazba) v závislosti na druhu zboží nebo služby.

Button Text

Jak dlouho trvá založení americké firmy?

Americkou firmu pro vás založíme řádově do týdne a předáme vám originály listin souvisejících se zřízením její registrace.
K americké firmě si následně můžete naším prostřednictvím kdykoliv v čase poté založit odštěpný závod v Česku. Rovněž vám pro odštěpný závod poskytneme prestižní adresu sídla.

Button Text

Co všechno budu dokládat pro založení americké firmy?

Rozhodně nemusíte mít žádné obavy z náročné administrativy. Poprosíme vás pouze o váš platný doklad totožnosti a vámi zvolený název pro americkou firmu LLC. Všechno ostatní zařídíme za vás.

Button Text

Naše cenové plány

Založení firmy v USA

29 700 Kč

Rychlé a bezproblémové založení americké firmy LLC ve státě Delaware.

Mám zájem

Založení odštěpného závodu v ČR

9 900 Kč
+ poplatky notáře

Strategický krok pro rozšíření vaší podnikatelské činnosti na místnía evropský trh.

Osobní konzultace a představení

500 Kč

Nabízíme konzultaci pro představení výhod americké firmy a zodpovězení vašich dotazů a otázek.

Zakládáme společnosti přes více než 12 let

Slavíme více než 12 let naší existence a vidíme, že naše cíle se nám podařilo splnit. Pro naše klienty jsme založili více než tisíc společností s.r.o a naše služby poskytování sídla společnosti využívají stovky klientů.

Logo Companies and Offices, a.s
+1000
Firem založeno
+1300
Klientů
+12 let
Na trhu

Založte si
americkou firmu
s námi

Stačí uvést Vaše jméno a kontakt. My se vám, co nejdříve ozveme.

Děkujeme Vám za zájem,
budeme vás v nejbližší době kontaktovat.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Prosím zkuste to znovu.